Onze missie

 

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Steeds meer bedrijven en organisaties regelen hun contactmomenten met burgers en klanten digitaal. Er is echter een grote groep mensen die niet mee kan komen in deze digitale samenleving, omdat zij óf niet beschikken over digitale vaardigheden óf geen toegang hebben tot een digitaal apparaat zoals computer of laptop.

In het verlengde hiervan is duurzaamheid een zeer belangrijk thema in onze maatschappelijke visie. E-waste (elektronisch afval van computers en Laptops) is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld, dus het is belangrijk om als bedrijf of organisatie hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Onze missie is om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en een voorbeeld te zijn voor andere sociale en circulaire ondernemers. Dat is waar wij voor (be)staan.

Onze Oplossingen

Voor alle drie genoemde punten biedt Digi Surfer een passende oplossing. Met het aanbieden van circulaire digitale (leer)middelen gecombineerd met een laagdrempelige IT-helpdesk, en het geven van digitale vaardigheden cursussen (DIVA), verlengen we de levensduur van de digitale leermiddelen en brengen we relevante digitale kennis over aan onze doelgroepen. Daarmee levert Digi Surfer een bijdrage aan gelijke kansen voor iedereen, aan armoedebestrijding, en aan de reductie van e-waste. Wij onderscheiden ons met dit unieke pallet aan hulpmiddelen en vaardigheden die we doelgroepgericht aanbieden.

Urgentie

De corona crisis heeft structureel veel invloed op het functioneren van onze maatschappij en met name op de kwetsbare doelgroepen. Met 18% laaggeletterden, 26% laagopgeleiden en 21% van de mensen die in armoede leven, zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen (digitaal) beperkt zelfredzaam en juist zij lopen door de abrupte digitalisering en maatschappelijke tweedeling (denivellering) steeds verder achterop. Tevens kwam het enorme tekort aan betrouwbare digitale apparaten onder kwetsbare doelgroepen schrijnend helder in beeld. Het zijn juist deze kwetsbare groepen die minder profiteren van de kansen die ICT te bieden heeft, zoals het vinden van een baan, een opleiding volgen of aanvragen voor armoedeondersteuning bij de gemeente. Door de oplossing van Digi Surfer – het inzetten van een circulaire lease- of laas-laptop met begeleiding en ondersteuning – zullen juiste deze burgers de kans krijgen hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Geschiedenis van Digi Surfer

Digi Surfer is in 2017 begonnen na het winnen van een door de Gemeente Utrecht uitgeschreven challenge voor het hergebruik van hun afgeschreven IT-apparatuur. Sindsdien is het probleem van elektronisch afval alleen maar gegroeid. Ook digitale inclusie, onze tweede pijler, staat volop in de belangstelling. Daarom hebben wij voor een holistisch bedrijfsmodel gekozen waarbij wij onze klanten ook echt verder kunnen helpen, bijvoorbeeld met een helpdesk of cursussen digitale vaardigheden. Full-service noemen wij dat. Complexe problemen los je niet op met simpele oplossingen, dus maatwerk is vereist!

Onze expertise inschakelen of vragen over laptops?

Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk al onze diensten.