Onze missie

 

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Steeds meer bedrijven en organisaties regelen hun contactmomenten met burgers en klanten digitaal. Er is echter een grote groep mensen die niet mee kan komen in deze digitale samenleving, omdat zij niet beschikken over digitale vaardigheden of geen toegang hebben tot een digitaal apparaat.

Digi Surfer is in 2017 begonnen na het winnen van een door de Gemeente Utrecht uitgeschreven challenge voor het hergebruik van hun afgeschreven IT-apparatuur. Sindsdien is het probleem van elektronisch afval alleen maar gegroeid en is het inmiddels ook opgenomen in de Sustainable Development Goals. Ook digitale inclusie, onze tweede pijler, staat sinds corona volop in de belangstelling. Daarom hebben wij voor een holistisch bedrijfsmodel gekozen waarbij wij onze klanten ook echt verder kunnen helpen, bijvoorbeeld met een helpdesk, of cursussen digitale vaardigheden. Complexe problemen los je niet op met simpele oplossingen, dus maatwerk is vereist! Onze missie is om bij te dragen aan de SDGs en een voorbeeld te zijn voor andere sociale en circulaire ondernemers. Dat is waar wij voor (be)staan.

 

 

Digi Surfer biedt een oplossing voor deze nieuwe vorm van uitsluiting door gerefurbishte laptops inclusief service en garantie aan te bieden. Dit sluit aan bij het Coalitieakkoord, waarin kansengelijkheid, inclusiviteit en verbondenheid grote thema’s zijn. Daarnaast is duurzaamheid in het coalitieakkoord een zeer belangrijk thema. E-waste is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld, dus het is belangrijk om als bedrijf of organisatie hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan door hergebruik te promoten en apparaten te ‘tracken’, zodat deze niet verloren raken en uiteindelijk op een optimale manier gerecycled kunnen worden. Dit is ook in lijn met de ambities van o.a. het Amsterdamse stadsbestuur, onder meer voor het terugdringen van afval en de overgang naar een circulaire economie.

Bovendien, met 18% laaggeletterden, 26% laagopgeleiden en 21% van de mensen die leven in armoede, zijn er in Nederland veel mensen die het risico lopen om achterop te raken. Deze mensen zijn vaak (digitaal) beperkt zelfredzaam. Het zijn juist deze kwetsbare groepen die minder profiteren van de kansen die ICT te bieden heeft, zoals het vinden van een baan, een opleiding volgen of aanvragen voor armoedeondersteuning doen bij de gemeente. Door de oplossing van Digi Surfer – het inzetten van een lease-laptop met begeleiding en ondersteuning – zullen juiste deze burgers de kans krijgen hun maatschappelijke positie te verbeteren.

In het kort: Digi Surfer biedt een win-winsituatie voor burgers en bedrijven. De zelfredzaamheid van burgers wordt verhoogd én burgers kunnen de contactmogelijkheden van overheden, banken, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, scholen, winkels etc., beter vinden. Daarnaast produceren wij voor bedrijven waardevol marketingmateriaal door onze sociale en duurzame projecten vast te leggen op beeld en in rapportages. Op deze manier wil Digi Surfer het aantrekkelijk maken voor bedrijven om bij te dragen aan onze missie: de mogelijkheden van alle burgers vergroten om digitaal en maatschappelijk te kunnen participeren.

 

 

Onze expertise inschakelen of vragen over laptops?

 

Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk al onze diensten.